ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Project Name
พิธีมอบหมวกและผ้าพัน...
2022-07-12
Project Name
โครงการปลูกป่า เฉลิม...
2022-06-03
Project Name
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบ...
2022-05-30
Project Name
ยโสธร จังหวัดสะอาด...
2022-05-18
Project Name
การประชุมประชาคมพื้น...
2022-05-06
Project Name
การประชุมประชาคมตำบล...
2022-04-29
Project Name
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์...
2022-04-28
Project Name
ประชุมประชาคมท้องถิ่...
2022-04-27
Project Name
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู...
2022-04-05

สื่อวิดีโอ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15