ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Project Name
การรับยื่นบัญชีรายรั...
2022-01-18
Project Name
อบรม กปน.อบต.ดู่ทุ่ง...
2021-11-25
Project Name
อบรมเจ้าหน้าที่ อสม....
2021-11-24
Project Name
รณรงค์เลือกตั้งสมาชิ...
2021-11-23
Project Name
ผู้ตรวจการเลือกตั้งย...
2021-11-22
Project Name
ลอยกระทงตำบลดู่ทุ่ง ...
2021-11-19
Project Name
การเตรียมการจัดการเล...
2021-11-16
Project Name
พ.ต.ท.บุญรอด เจริญยิ...
2021-11-16
Project Name
กิจกรรมเสริมสร้างควา...
2021-10-20

สื่อวิดีโอ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15