ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ (ITA)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Project Name
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล...
2023-05-28
Project Name
ปลูกป่าวันพืชมงคล...
2023-05-17
Project Name
โครงการประชุมประชาคม...
2023-04-28
Project Name
โครงการอบรมพัฒนาศักย...
2023-04-12
Project Name
โครงการพัฒนาศักยภาพบ...
2023-04-10
Project Name
โครงการแข่งขันกีฬาต้...
2023-03-26
Project Name
วันเด็กประจำปี พ.ศ.2...
2023-01-14
Project Name
การประชุมเพื่อถ่ายทอ...
2023-01-09
Project Name
โครงการองค์การบริหาร...
2023-01-05

สื่อวิดีโอ

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15