Project Name

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัยชาวบ้านดู่ทุ่งหมู่ที่2

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัยชาวบ้านดู่ทุ่งหมู่ที่2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

.

  • เมื่อวันที่: 2019-06-21
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18