Project Name

การรับสมัคร ผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนตำบลดู่ทุ่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

การดำเนิน การรับสมัคร ผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การส่วนตำบลดู่ทุ่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2021-10-11
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15