Project Name

ผู้ตรวจการเลือกตั้งยโสธร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร พันตำรวจเอกชวลิต นาคสุข ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและดูการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรคในการเตรียมการเลือกตั้งโดยมี นายสนิท จริงสุระ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรพร้อม คณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.ดู่ทุ่งและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยในการนี้ นายสนิท จริงสุระ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.ดู่ทุ่ง ได้รายงานผลการเตรียมความพร้อมของ อบต.ดุ่ทุ่ง ให้รับทราบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

.

  • เมื่อวันที่: 2021-11-22
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15