Project Name

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายเกียรติ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และประชนในตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2022-04-27
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15