ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

  1. facebook : https://www.facebook.com/duthong.go.th/
  2. Line : http://line.me/ti/p/%40vum2037d
  3. Address : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ถนนแจ้งสนิท ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
  4. โทรศัพท์ : 045582-555 
  5. โทรสาร : 045-582555 ต่อ 18
  6. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ถ.แจ้งสนิท ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
  7. Email: 6350114@dla.go.th
  8. Email: dutung.yasothong@gmail.com
.

  
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15