รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2567
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2565 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2564 เม.ย. 2564- ก.ย. 2564
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2564 ต.ค. 2563- มี.ค. 2564
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2563 เม.ย.2563- ก.ย. 2563
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2563 ต.ค.2562- มี.ค. 2563
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 เม.ย.2562- ก.ย. 2562
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 ต.ค.2561- มี.ค. 2562
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 เมษายน-กันยายน2561
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 ต.ค.2560-มี.ค. 2561
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 เมษายน-กันยายน 2560
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 ต.ค.2559-ก.ย. 2560
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2559 ต.ค.2558-ก.ย. 2559
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2558 ต.ค.2557-ก.ย. 2558
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2557 ต.ค.2556-ก.ย. 2557
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2556 ต.ค.2555-ก.ย. 2556
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2555 ต.ค.2554-ก.ย. 2555
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2554 ต.ค.2553-ก.ย. 2554
แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2553 ต.ค.2552-ก.ย. 2553

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.67)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.67)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.67)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.67)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.67)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.66)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.65)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.63)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ส.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มิ.ย.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.62)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ธ.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(พ.ย.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ต.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.ย.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ส.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ก.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(มิ.ย.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เม.ย.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(มี.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ก.พ.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(ม.ค.61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ธ.ค.60)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(พ.ย..60)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1(ต.ค.60)

ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15