ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

วันเดือนปี หัวข้อเรื่องร้องเรียน สถานะ
2024-05-16 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default
2024-05-15 Mr. Default

ควรใช้รูปภาพประเภท .jpg เท่านั้น

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15