แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

.

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

.แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

.

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 1

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่1

.

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 2

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 2

.

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 3

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 3

.

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 4

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 4

.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

.

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18