แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2565
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15