ระบบร้องเรียนทั่วไป

วันเดือนปี หัวข้อเรื่องร้องเรียน สถานะ
2023-03-18 02:45:23 Mr. Default
2023-03-18 02:45:23 Mr.9237220 Default
2023-03-18 02:45:23 Mr. Default
2023-03-18 02:45:23 Mr. Default
2023-03-18 02:45:23 Mr. Default
2023-03-18 02:45:23 Mr. Default
2023-03-18 02:45:23 '"() Default
2023-03-18 02:45:23 Mr.'&&sleep(27*1000)*oxkwxx&&' Default
2023-03-18 02:45:23 Mr."&&sleep(27*1000)*mzuzct&&" Default
2023-03-18 02:45:23 Mr.'||sleep(27*1000)*yuwvbs||' Default

ควรใช้รูปภาพประเภท .jpg เท่านั้น

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15