Project Name

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและศึกษาดูงาน อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน พ.ศ.2566

.

  • เมื่อวันที่: 2023-04-10
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15