Project Name

กิจกรรม Big Cleaning Day

อบต.ดู่ทุ่ง นำโดยท่านนายกเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุ่ทุ่ง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

.

  • เมื่อวันที่: 2023-07-07
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15