Project Name

โครงการปลูกป่า หญ้าแฝก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่า หญ้าแฝก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา(28 กรกฏาคม 2566) ณ.พื้นที่สาธารณประโยชน์กุดน้ำจั้น บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

 

 

.

  • เมื่อวันที่: 2023-07-27
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15