Project Name

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในตำบลดู่ทุ่งประจำปี2566

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในตำบลดู่ทุ่งประจำปี2566 ด้วยเส้นพลาสติก วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2023-08-18
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15