Project Name

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 วันที่ 21กันยายน พ.ศ.2566 เวลา08.30น. ณ บ้านดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2023-09-21
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15