Project Name

กิจกรรมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลดุ่ทุ่งรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน

นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุ่ทุ่ง คณะผู้บริหาร ท่านรองปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลดุ่ทุ่งรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30น.

.

  • เมื่อวันที่: 2023-09-21
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15