Project Name

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลดู่ทุ่ง ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง นำโดยท่านเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง จัดกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านดู่คำบอน

.

  • เมื่อวันที่: 2024-02-29
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15