Project Name

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง โดย นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด     ท่านรองปลัด ท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านกำนันตำบลดู่ทุ่ง ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลดู่ทุ่ง พร้อมด้วยทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ได้ร่วมดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน(RE-X-RAY) ในเขตพื้นที่ตำบลดู่ทุ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นอย่างดียิ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2024-02-14
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15