Project Name

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณป่าไม้ข้างด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณป่าไม้ข้างด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับแจ้งเหตุ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.40 น. ปฏิบัติหน้าที่เสร็จเวลา 13.40 น.

 

.

  • เมื่อวันที่: 2024-02-14
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15