Project Name

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขาวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรม สาขาวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) บ้านค้อใต้ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งเหตุ วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 19.02 น. ปฏิบัติหน้าที่เสร็จเวลา 19.47 น.

.

  • เมื่อวันที่: 2024-01-03
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15