Project Name

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณทุ่งนาข้างโรงงานยางพารา

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ สถานที่เกิดเหตุ ทุ่งนาบริเวณข้างโรงงานยางพารา  เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งเหตุ วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 14.45 น. ปฏิบัติหน้าที่เสร็จเวลา 15.45 น.

.

  • เมื่อวันที่: 2024-01-03
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15