Project Name

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้สถานที่เกิดเหตุ ทุ่งนา บ้านดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้รับแจ้งเหตุ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ปฏิบัติหน้าที่เสร็จเวลา 14.10 น.

.

  • เมื่อวันที่: 2023-12-21
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15