Project Name

โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน 73 ต้น เพื่อล้นเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน 1 ตันไม้เศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน 73 ต้น เพื่อล้นเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหนองน้ำอีสานเขียว-วัดป่าอีสานเขียว และโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน 1 ตันไม้เศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านโนนจำปาหมู่ที่ 1 โดยมีนางสินีนาฏ ทองสุข  นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอเมืองยโสธร  นายกอบต.ดุ่ทุ่ง. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดู่ทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนตำบลดู่ทุ่ง เข้าร่วมโครงการ

.

  • เมื่อวันที่: 2024-04-09
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15