Project Name

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเพียและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ทุ่ง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

.

  • เมื่อวันที่: 2024-05-29
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15