Project Name

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าอีสานเขียว

.

  • เมื่อวันที่: 2024-07-05
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15