Project Name

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2562 วันที่14 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

.องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2562 วันที่14 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

.

  • เมื่อวันที่: 2019-06-14
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18