Project Name

ร่วมลงขันชวนกันไปทำนา

กิจกรรมร่วมลงขันชวนกันไปทำนา ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2019-07-14
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18