Project Name

โครงการ รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารมาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา

.

  • เมื่อวันที่: 2019-07-26
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18