Project Name

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ออกบริการประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ วันที่ 22ธันวาคม 2563 ณ.วัดศิริมงคลบ้านผือหมู่5ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2020-12-22
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15