Project Name

จิตอาสา ในตำบลดู่ทุ่ง ทำความสะอาดรอบศูนย์พักคอย วัดป่าศรีสุนทร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น.นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องที่ จิตอาสาในตำบลดู่ทุ่ง ร่วมกันทำความสะอาดรอบศูนย์พักคอย ผู้เสี่ยงโควิด(19) ณ.วัดป่าศรีสุนทร ตำบล ดู่ทุ่ง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2021-07-30
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15