Project Name

พ.ต.ท.บุญรอด เจริญยิ่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00น. พ.ต.ท.บุญรอด เจริญยิ่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ได้มาตรวจเยี่ยม

และให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอง์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี

นายสนิท จริงสุระ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งให้การต้อนรับ

.

  • เมื่อวันที่: 2021-11-16
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15