Project Name

รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกอบต.ดู่ทุ่งและนายกอบต.ดู่ทุ่ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2021-11-23
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15