Project Name

อบรมเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง

อบรมเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกอบต.ดู่ทุ่งและนายกอบตฺดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2021-11-24
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15