Project Name

อบรม กปน.อบต.ดู่ทุ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. นำโดยนายสนิท จริงสุระ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2021-11-25
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15