Project Name

การรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(เลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ออกบริการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(เลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2022-01-18
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15