Project Name

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งครั้งแรก

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งครั้งแรก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2022-02-08
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15