Project Name

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

การปรชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น.

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2022-02-23
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15