Project Name

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งพร้อมทีมงานคณะบริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดู่ทุ่งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

.

  • เมื่อวันที่: 2022-04-05
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15