Project Name

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2022-04-28
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15