Project Name

การประชุมประชาคมพื้นที่ตำบลดู่ทุ่ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2561-2565

ประชุมประชาคมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดู่ทุ่งเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พ.ศ.2561-2565 ฉบับที่6 และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลดู่ทุ่ง

.

  • เมื่อวันที่: 2022-05-06
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15